top of page

מדרש יונתי
לומדים מאיר אריאל

מיזם לימודי של יותם זיו, חמי בן לביא ואסף ליברמן

המיזם משלב לימוד מעמיק בשיריו, בטקסטים ובהגות של מאיר אריאל

  לצד מפגש עם אמנים ומוזיקאים שונים, שספגו השראה משיריו

המתקיים בתל אביב בכיכר אתרים

הסקיצות המוצגות כאן, לא יצאו לפועל בסופו של דבר

Midrash Yonati_Web-1 copy
Midrash Yonati_Web-2 copy
Midrash Yonati_Web-3 copy
Midrash Yonati_Web-4 copy
Midrash Yonati_Web-5 copy
Midrash Yonati_Web-6 copy
Midrash Yonati_Web-7 copy
Midrash Yonati_Web-8 copy
Midrash Yonati_Web-9 copy
Midrash Yonati_Web-11 copy
Midrash Yonati_Web-10 copy
Midrash Yonati_Web-13 copy
Midrash Yonati_Web-12 copy
bottom of page