top of page

Urban Taste

שפה חזותית וקונספט לביסטרו תל אביבי

בעקבות השם של הביסטרו, המשלב חוויה של טעם ואורבניות, עוצב הלוגו של הביסטרו, הממחיש דרך שילוב של שני סוגי כתב שונים את הניגוד שבין שני העולמות האלו.

השפה הוויזואלית המשלימה יוצרת מיתוג שלם שמחבר דימויים שליכאורה לא קשורים אחד בשני (חצילים ומעבר חציה למשל) אבל הדימיון הוויזואלי מחבר בינהם.

שם כלשהו - עשה משהו

שם נוסף - עשה משהו אחר

bottom of page