top of page

מיתוג הפקולטה להנדסה

אוניברסיטת תל אביב

במסגרת מיתוג העל של אוניברסיטת תל אביב, ״בעקבות הלא נודע״ המשכנו גם עם הפקולטות עצמן. הנרטיב החדש של הפקולטה ביקש לדבר על כך שהמצאות גדולות נוצרות מהתשוקה למה שחסר בעולם. המיתוג שיצרנו מיצב את הפקולטה ואת האנשים שבה בתור אלה שנתקלים בבעיה, מסתכלים לה בעיניים ויודעים שזו התחלה של משחק חיזור, אלה שימציאו המצאות, יקימו סטארטאפים, בזכות אותה בעיה ששיחקה איתם ״קשה להשגה״ בהתחלה.

אסטרטגיה: עטרה בילר

קופי: טל ברקוביץ

handasa posters_1
handasa posters-2
handasa posters-3
emek hefer 04-4 copy
emek hefer 04-5 copy
emek hefer 04-6 copy
emek hefer 04-7 copy
emek hefer 04-8 copy
emek hefer 04-10 copy
emek hefer 04-11 copy
bottom of page