top of page

.אוניברסיטת תל אביב

ממוסד אקדמי תל אביבי ללא זהות ברורה
למותג המקדש את הסקרנות האנושית

מה עוד אפשר להגיד על מוסד אקדמי, בהנחה שלדבר על מרצים, קריירה, מדע וכו׳ זה צפוי ומשומש?

הנרטיב שיצרה עטרה בילר דיבר על כך שהרדיפה אחרי הדברים שאנו לא יודעים, הם אלו שמניעים אותנו קדימה.

האתגר שלנו היה למתג ולאפיין מושג מופשט כמו ה״לא נודע״.
זה התחיל בבחירה בצבע השחור כמוביל המיתוג, והמשיך דרך שפה של לוגו המורכב משלושה שלבים, המסמלים את המעבר מהלא נודע, דרך צורות אמורפיות, אל הנודע, עיגול שלם עם סמל האוניברסיטה.

המיתוג כלל תוצרים שונים של דפוס ודיגיטל, לצד מיתוג של אולמות הכנסים של האוניברסיטה, דלתות הכניסה לפקולטות ועוד.

המיתוג של האוניברסיטה ממשיך גם דרך אגודות הפועלות תחת האוניברסיטה, כמו אגודת הבוגרים של האוניברסיטה, אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב, וחוגים נוספים.

אסטרטגיה: עטרה בילר

קופי: טל ברקוביץ

bottom of page