top of page

Sylvan Adams Sports Institute

הבנת מגבלות הגוף, כנקודת מוצא לשיפור היכולת

מכון הספורט ע״ש סילבן אדמס, באוניברסיטת תל אביב, שם לעצמו מטרה לנתח ולהבין לעומק את המכשולים הפיזים שעוצרים ספורטאים מלהתפתח ולהגיע לשיאים והישגים אולימפים.

במכון סילבן אדמס מאמינים כי היכולת לנתח מכשולים ספציפים של ספורטאים, תוביל לפריצות דרך, שיפור ההישג האישי שלהם, ובסוף גם מדליות אולימפיות.

אסטרטגיה: עטרה בילר

קופי: טל ברקוביץ

sylvan adam's portfolio-1 copy
sylvan adam's portfolio-2 copy
sylvan adam's portfolio-3 copy
sylvan adam's portfolio-6 copy
sylvan adam's portfolio-4 copy
sylvan adam's portfolio-5 copy
sylvan adam's portfolio-7 copy
sylvan adam's portfolio-9 copy
sylvan adam's portfolio-8 copy
sylvan adam's portfolio-10 copy
sylvan adam's portfolio-11 copy
sylvan adam's portfolio-12 copy
bottom of page