top of page

מיתוג היום הפתוח

של אוניברסיטת תל אביב

מיתוג של היום הפתוח, תחת האסטרטגיה הכוללת של אוניברסיטת תל אביב, (בעקבות הלא נודע)

המיתוג כלל גם פרסום חוצות על גבי תחנות אוטובוסים בתל אביב, רדיו ודיגיטל, לצד מיתוג כל האירוע עצמו בקמפוסים השונים באוניברסיטה.

 

הקמפיין היה בעצם החשיפה הראשונה למיתוג החדש של אוניברסיטת תל אביב 

אסטרטגיה: עטרה בילר
קופי: טל ברקוביץ

bottom of page