top of page
lanoar cover.jpg

מיתוג אוניברסיטת תל אביב לנוער

לא לדבר בשיעור, לא לעשות שטויות, לא להזיז, לא להתיז. כל כך הרבה ״לא״
כל כך הרבה חוקים. אבל מה אם יש מקום שבו כל ״לא״ יכול להוביל לגילוי של

מה ״כן״? מקום שבו מותר מה שבדרך כלל אסור?

הנרטיב רואה שני עולמות. אחד שגרתי ומלא מגבלות ואיסורים, שמשותף לילד ולהוריו ומוריו ושאר דמויות הסמכות – ועולם אחר קטן יותר של אוניברסיטת תל אביב לנוער – שם מותר לילד לחלום ולעשות שטויות ולהתנסות. ללכת נגד ההגיון. לטעות. כי לטעות – מקדם אותי. ואם זה מקדם אותי, אז למה לא בעצם

אסטרטגיה: עטרה בילר

קופי: טל ברקוביץ

איור: שני גרים

bottom of page