top of page

מגוונים- רשת מרכזים קהילתיים

ברמת השרון

מיתוג מחדש למרכזים של מגוונים ברמת השרון. מגוונים שמה לעצמה מטרה לתת מקום ליוזמות משותפות, ליצור מרחבים של שיתוף פעולה בין התושבים בעיר, וכך לייצר רצף בין הבית למרחב הציבורי

לשם כך נוצר הלוגו החדש של מגוונים כשלם הבנוי מחלקים בצבעים שונים, אשר יוצרים לרוחב המיתוג כולו, מרחב צבעוני המבטא את שיתוף הפעולה

והיצירה המשותפת

אסטרטגיה: אתי גלבוע

קופי: לורה רוזנפלד

bottom of page