top of page

מיתוג הפקולטה למדעי החיים

הפקולטה למדעי החיים מאמינה, שלכל תא, לכל צמח ולכל יצור חי, יש תפקיד במארג החיים הכולל. ​הפקולטה מזהה שקיימת חוקיות חוזרת ונשנית במערכות שונות בכל תחומי החיים.​

הפקולטה למדעי החיים מקנה לנו את הגישה לחוקיות הזו, ודרכה נבין אחרת את הסובב אותנו

המיתוג כלל בניית שפה גרפית לפי הנרטיב והאסטרטגיה החדשה, השקה של סיסמא חדשה, הפקת מוצרי דיגיטל ופרינט לפקולטה.

 

 

אסטרטגיה: עטרה בילר

קופי: טל ברקוביץ

bottom of page