top of page

Janssen Hematology

מיתוג מחלקת המטולוגיה

למחלקת ההמטולוגיה של יאנסן ישראל היה סדר יום ברור: עד הודעה חדשה יש סרטן בעולמנו, ולכן יאנסן משווקת תרופות כאלה ואחרות המתמודדות עם המחלה ונותנות לה מענה (שהולך ומשתפר עם השנים).

אבל סה״כ התרופות שחברה מייצרת, אינו יכול להיות הנרטיב של החברה, הסיפור שמבטא את ה-למה אנחנו קמים בבוקר ובאים לעבודה.

לכן מיתגנו את המחלקה ההמטולוגית, כמחלקה שנמצאת במרוץ תמידי נגד הזמן, ונגד הסרטן.

תחת הסיסמא הנהדרת שיצרה דלית אורבך, בנינו עולם תוכן שלם הלוקח השראה מעולם הספורט והריצה.

יצרנו חומרים לפעילות בכנסים, מצגות לרופאים ועוד.

קופי: דלית אורבך

bottom of page