top of page

Isotopia Molecular Imaging

החיים והבריאות מצויים בפרטים הקטנים

איזוטופיה רואה בעת ובעונה אחת גם את הפרט וגם את היעד.

את התמונה הגדולה, שממנה מורכבות גם הבריאות וגם החיים.

איזוטופיה מאמינה ביכולת לשמור על קשר עין עם הפרטים הקטנים.

לא לעגל פינות, לא להקריב את הפרט תמורת הרצון להתמקד רק בתמונה השלמה, מכיוון שכך התמונה לא תהיה לא שלמה ולא מלאה.

אסטרטגיה: עטרה בילר

קופי: טל ברקוביץ

bottom of page