Isotopia Molecular Imaging

החיים והבריאות מצויים בפרטים הקטנים

איזוטופיה מאמינה ביכולת לשמור על קשר עין עם הפרטים הקטנים.

לא לעגל פינות, לא להקריב את הפרט תמורת הרצון להתמקד רק בתמונה השלמה, מכיוון שכך היא התמונה לא תהיה לא שלמה ולא מלאה.

איזוטופיה רואה את הפגמים הקטנים ושואפת לשנות ולשפר אותם,
על מנת לשאוף לשלמות הנשענת על הפרטים הקטנים.

איזוטופיה רואה בעת ובעונה אחת גם את הפרט וגם את היעד.

את התמונה הגדולה, שממנה מורכבות גם הבריאות וגם החיים.

אסטרטגיה: עטרה בילר

קופי: טל ברקוביץ

isotopia branding_2-7 copy
isotopia branding_2-10 copy
isotopia branding_2-13 copy
isotopia branding_2-11 copy
isotopia branding_2-12 copy
isotopia branding_2-14 copy
isotopia branding_2-21 copy
isotopia branding_2-20 copy
isotopia branding_2-15 copy
isotopia branding_2-18 copy
isotopia branding_2-17 copy
isotopia branding_2-19 copy
isotopia branding_2-16 copy