top of page
gny cover copy.png

.פירמת עורכי הדין ״גורניצקי״
ממשרד עורכי דין מסורתי שדומה למתחריו
למותג המאמין שתמיד קיים פתרון
.המסתתר לו אי שם

ב- GNY מאמינים שתמיד יש דרך

לעיתים היא מסתתרת בסבך עובדות ודינים ולעיתים היא נראית לאחרים כדרך ללא מוצא, אבל אנחנו ב-GNY יודעים שמציאת הדרך להצלחה ולעמידה באתגרים העומדים בפני לקוחותינו דורשת מקצועיות חסרת פשרות, ניסיון משפטי עשיר, יצירתיות וחתירה למטרה. לכן, מורכבת ככל שתהיה העסקה, מאתגר ככל שיהיה ההליך המשפטי, סבוך ככל שיהיה הדין, הידיעה שתמיד ישנה דרך, היא תמיד עבורנו ב-GNY נקודת המוצא.

אסטרטגיה: עטרה בילר

קופי: יריב רטנר

GNY slides-4 copy
GNY slides-3 copy
GNY slides-5 copy
GNY slides-6 copy
GNY slides-7 copy
GNY slides-10 copy
GNY slides-12 copy
GNY slides-13 copy
GNY slides-9 copy
GNY slides-8 copy
GNY slides-14 copy
GNY slides-11 copy
GNY slides-15 copy
GNY slides-16 copy
GNY slides-17 copy
bottom of page