top of page
blue circle protfolio12.jpg

Blue Circle

Blue Circle היא פלטפורמת SaaS Ai השולטת על כל שרשרת הערך, מהטבע ועד הצרכן, ומאפשרת להגביר את היעילות, לשפר את הרווחיות ולקדם קיימות לקניינים ופלנרים. Blue Circle תספק תשתית של אינפורמציה, גרפים, תמונות, שיעזרו להפחית סיכונים ולקבל החלטות של עלויות ותכנון קדימה.

 

האסטרטגיה היתה לתת למשתמשים תחושה של שליטה בידע, במידע ובנתונים. אבל פה היתה ״סתירה״ קטנה בין האסטרטגיה לשם האפליקציה. למה?


שם האפלירציה כבר מכיל צורה: עיגול. אבל אינפורמציה, גרפים, תמונות, טבלאות אקסל ועוד באים בפורמט ריבועי, או מלבני. איך זה יסתדר? איך אפשר יהיה להציג את כל האינפורמציה הזו בצורה ממותגת?

הפתרון היה לבנות לוגו שהוא גם עיגול וגם ריבוע, עיגול שמתקשר לשם החברה, עם ריבוע שבתוכו יבואו מידע ונתונים. כך שבעצם הלוגו הוא הפלטפורמה להצגת היישומים והשימושים של המערכת. מה שמאפשר בכל נקודת מגע של המותג עם קהל היעד, תצוגה ממותגת של עולם התוכן עם קישור מיידי ללוגו

סוכנות: human brands and marketing
מייסד: נילס קרמר
מנכ״ל אלון שרר
אסטרטגיה: אלעד גאון
קופי: איזי גאון
עיצוב אתר: דיוויד בנחמו

blue circle protfolio6
blue circle protfolio7
blue circle protfolio8
isi slides42
blue circle protfolio12
blue circle protfolio25
blue circle protfolio24
blue circle protfolio27
chain animation-08
blue circle protfolio28
blue circle protfolio29
blue circle protfolio30
blue circle protfolio31
blue circle protfolio32
blue circle protfolio35
bottom of page