top of page
isi cover pict3.jpg

ISI - ImageSat International

החלל תמיד משך אותי. סיפור ארוך, והייתי אחוז התרגשות כשנכנסתי לפגישת ההיכרות, עומד מול לוויינים בגודל 1:1 התלויים מהתקרה, לוחץ יד, אומר שלום ומתחילים לעבוד

 

האנשים האלה מתכננים מפרטים של לוויינים, שולחים אותם לחלל, כבר יש להם 3 בחוץ ואיך נגיד, זה די מרשים.

ובכל זאת במיתוג החדש, הבנו שהלוויינים צריכים לקחת צעד אחורה ולפנות מקום לפתרונות והיכולות שהם יודעים להביא. הסיפור נמצא שם והוא שיאפשר את השינוי מחברה שיש לה לוויינים, המציעה: Space based intelligence solutions

ועוד משהו קטן: במסגרת השינוי הנדרש, הלוגו והצבעוניות הקיימים - נשארים ללא שינוי, איך עושים את זה?

  

Solutions זה בלשון רבים, ולכן הצעתי לפתח שפה וויזואלית עשירה, כזו שתשדר ״יש לנו פתרונות להכל״ Isi as a one stop shop

מכאן נוצרה שפה של אייקונים המבוססים על הצורות העגולות של הלוגו. שפה שלמה של עיגולים וקווים, המאפשרת ליצור סידרה אחידה לצד חופש פעולה צורני.

 

מבין מכלול פתרונות הלווין שהחברה תקדם הגדרנו שלושה מרכזיים:

Ai Analytics, Ground Segments, Satellite Services

ובהתאם עוצבו שלושה אייקונים מובילים

 

המיתוג כולל מוצרי דיגיטל ופרינט, שינוי כולל ושפה חדשה למצגת החברה, ביתן לתערוכה, ניירת משרדית ועוד

isi slides
isi slides2
isi slides42
isi slides39
isi slides41
isi slides38
isi slides31
isi slides30
isi slides43
isi slides37
isi slides36
isi slides34
isi slides35
isi slides33
isi slides32
isi slides29
bottom of page