top of page

BG Bond

עיצוב שפה גרפית לקו האריזות של החברה

עיצוב חדש לכל אריזות המוצרים של בי.ג׳י בונד.

האתגר הגדול בפרוייקט זה היה לפתח קו אריזה מובהק ואחיד למוצרים מאוד שונים (שקי מלט, דליי צבע, שפורפרות סיליקון ועוד), ולהתגבר על השוני של הגדלים, החומרים ומגבלות הדפוס השונות שבין המוצרים עצמם.

לכן נבחרו האותיות שבלוגו החברה:BG להוביל את המיתוג של המוצרים עצמם, בעיצוב טיפוגרפי אגרסיבי, שנועד לבלוט גם בנקודות המכירה וגם באתרי הבניה.

שם כלשהו - עשה משהו

שם נוסף - עשה משהו אחר

bottom of page