top of page

Before

לספר סיפור שלם דרך נקודותיים

Before הוא משקה בריאות העשוי מירקות ירוקים טריים ומגיע קפוא לבית הלקוח.

המיתוג ושם המותג נשענים על העובדה הפשוטה שמומלץ לשתות את Before לפני שיוצאים לעבודה, או לשיעור היוגה וכו׳

 

 לכן את השפה של המותג מובילות נקודותיים

בצבעים ושימושים שונים

Before slides-1 copy
Before slides-2 copy
Before project gallery copy
Before slides-3 copy
Before slides-9 copy
Before slides-6 copy
Before slides-4 copy
Before slides-5 copy
Before slides-7 copy
Before slides-8 copy

אסטרטגיה וקופי: יוגב בועז

bottom of page